Standart Tohumlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
  Hibrit Tohumlar  
 
 
 
 
YASAL UYARI
Tohumlarımız 5553 kanunun ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak uzmanlarımız denetiminde yetiştirilmektedir.Çeşitlerin safiyet ve çimlenme kontrolü titizlikle yapılmaktadır.Ancak çiftçilerin yetiştirme şartlarından, tarla hazırlığı noksanlığından, kötü hava koşullarından doğabilecek çimlenme noksanlığı kötü bakım ve hastalıkların yaratacağı verim düşüklüğü , şekil bozukluğu ve benzeri durumlar nedeniyle zarar ziyan talebi kabul edilmez bu gibi sıkıntılar için şirketimizle mutlaka zamanında temas kurulmalıdır ki uzmanlarımız bitkileri yerinde inceleyebilsin, gerekli tavsiyeleri yapabilsin.Buna uyulmaması durumunda şikayet talepleri dikkate alınmaz.Tarafımızdan kaynaklandığı tespit olunan bir hatadan dolayı Bursa Tohumculuğun sorumluluğu satın alınan tohumun satış bedeli ile sınırlıdır.Bu gibi durumlarda tohum ekimi,bakım ve hasadı esnasında yapıldığı beyan edilen hiç bir masraf tazminatı talep edilemez.Çeşitlerimizin performansı ile ilgili olarak 3. şahısların beyan ve taahhütleri şirketi bağlamaz.Tohum satışlarında şirketimizin nakliye sorumluluğu malın kargo ve ya ambara tesliminde biter.İtilaf hallerinde sadece Bursa Mahkemeleri yetkilidir.Bu web sitesinde verilen tavsiyeler kullanıcılara genel bir bilgi mahiyetindedir.Kullanıcılar çeşitlerimizi kendi bilgi ve yöresel tecrübeleri ile birleştirip kendi yöre şartlarında ne derece başarılı olduğunu ön denemeler ile saptamalıdırlar.Çünkü her çeşidin verimi ve kalitesi lokal toprak,su,ısı,rutubet,ışık,ekim dikim tarihi,yetiştirme uygulamalarıdan etkilenmektedir.Dolayısı ile Bursa Tohumculuk çeşitlerinin kullanımından beklenen performanstan mesul değildir.
Bursa Tohumculuk tarafından satılan tohumun kabulü bu genel satış şartnamesinin kabulü demektir.

Bu web sitesinde sunulan çeşitlere ait bilgiler ve resimler Bursa şartlarının ideal yetiştirme koşullarından derlenmiştir.Başka yörelerde çeşitler normal özelliklerini göstermeyebilir.